ČESTA PITANJA I ODGOVORI PDF Štampa El. pošta

1. Koji je rok da se poslije parkiranja vozila izvrši plaćanje?

Shodno Članu 4. Odluke o javnim parkiralištima (Sl. list CG 40/2010 - Opštinski propisi) zaustavljanje vozila na opštem parkiralištu u trajanju do 10 minuta ne smatra se parkiranjem. Shodno tome, svako zadržavanje vozila preko 10 minuta na parking mjestu smatra se parkiranjem za koje je korisnik obavezan izvršiti plaćanje na jedan od predviđenih načina.

2. Da li poslije isteka uplaćene kiosk karte ili SMS-a postoji vremenska tolerancija do sljedeće uplate?

Poslije isteka uplaćenog vremena za parkiranje (kiosk kartom ili SMS-om) ne postoji vremenska tolerancija, te je korisnik parkirališta obavezan da, u koliko ostaje na parkiralištu, sljedeći sat uplati prije ili odmah po isteku kiosk karte/SMS-a ili da napusti parkiralište.

3. Koji su mogući razlozi za izdavanje naloga za plaćanje doplatne karte u slučaju kada je korisnik ipak poslao SMS poruku za plaćanje parkiranja?

Najčešći slučajevi su:

- Proslijeđen je SMS sa pogrešno unijetim registarskim brojem automobila:

  • promašeno ili izostavljeno slovo ili broj,
  • registracija nije kopletno kucana (npr. umjesto HNAC752 kucano je samo AC752),
  • registracija sadrži dijakritičke karaktere, a vaš telefon ne podržava taj oblik slova (Č,Ć,Š,Đ,Ž),
  • umjesto broja 0 je kucano slovo O i sl.

- SMS poruka je upućena na pogrešan SMS centar,

- SMS poruka je upućena za pogrešnu zonu.

U bilo kom od gore navedenih slučajeva potrebno je da se odmah po dobijanju naloga obratite lično ili telefonom u direkciji JP “Parking servis” Herceg Novi kako bi se odmah mogla izvršiti analiza, a izdati nalog za plaćanje dnevne karte eventualno stornirao ako ima osnova.

4. Koji je pravni osnov za izdavanje naloga za plaćanje dnevne karte?

Pravni osnov za izdavanje naloga za plaćanje dnevne karte sadržan je u odredbi člana 20. Odluke o javnim parkiralištima (Sl. list CG 40/2010 - Opštinski propisi), shodno kojoj korisnik javnog parkirališta je dužan da plati dnevnu kartu kada postupa suprotno odredbama člana 17. i 18. Odluke. Nalog za plaćanje dnevne karte izdaje ovlašćeni kontrolor i uručuje ga korisniku. Ukoliko korisnik nije prisutan ili isti odbije prijem naloga kontrolor pričvršćuje isti na vozilo, čime se smatra da je uručenje izvršeno.

5. Koji je osnov za uklanjanje (premještanje) vozila „PAUK“-om?

Postoji više pravnih osnova za premještanje vozila specijalnim vozilom „PAUK“, a saržani su u Zakonu o bjezbjednosti saobraćaja na putevima u članu 60, 61, 64 stav 2. i članu 288. stav 3., kao i u Odluci o javnim parkiralištima (SO Herceg Novi), kao i u odgovarajućim pravilnicima, prema kojima su utvrđene i nadležnosti za postupanje.

Za svako premještanje vozila, policijski službenik ili ovlašćeni inspektor, izdaje nalog za uklanjanje vozila „Parking servis“-u, u kome se navodi osnov premještanja vrijeme i datum izdavanja naloga, vrsta prekršaja te ime policajca ili inspektora koji je izdao nalog.

6. Kome se upućuju pismene žalbe zbog premještanje vozila „PAUK“-om?

U zavisnosti od kategorije učinjenog prekršaja i u skladu sa Pravnom poukom datom u samom Rješenju ili nalogu policajca stranka može uložiti žalbu.

 

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module.
ulica Manastirska, raspolaže sa 42 parking mjestom
X hercegovačka ulica, raspolaže sa 78 parking mjesta
Norveška ulica, raspolaže sa 110 parking mjesta
Trg Maršala Tita, raspolaže sa 70 parking mjesta.
Image 5 Title